اخبار ایران

هفتمین روز اعتصاب کارگران کارخانه سیمان سبزوار

اعتصاب کارگران کارخانه سیمان جُغتای سبزوار در روز دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه، به منظور رسیدگی به مطالبات خود، وارد هفتمین روز متوالی خود شد. کارگران کارخانه سیمان جوین که از…

تجمع کارگران اخراجی گروه صنعتی شیشه کاوه

روز یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه، گروهی از کارگران گروه صنعتی شیشه کاوه در اعتراض به بیکاری خود در مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تجمع کردند. ماهیت شغلی این…

اعتصاب کارگران شهرداری لوشان

شماری از کارگران شهرداری شهر لوشان، روز یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه در اعتراض به معوقات مزدی و بیمه ایی خود برای دومین روز متوالی دست از کار کشیده و در…

تجمع کارگران شهرداری جهرم

کارگران شهرداری جهرم واقع در استان فارس روز یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه در اعتراض به عدم پرداخت شش ماه معوقات مزدی  و بیمه ایی خود اقدام به برگزاری تجمع کردند.…

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری کرمانشاه

کارگران روزمزد شهرداری کرمانشاه روز یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه در اعتراض عدم تبدیل وضعیت خود  در مقابل ساختمان شهرداری تجمع کردند. کارگران معترض میگویند:شهردار برای تبدیل وضعیت کارگران روزمزد فقط…

تجمع اعتراضی بازنشستگان در شهرهای مختلف

بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی، دستکم در ۵ شهر از جمله تهران، کرج، خرم آباد، مشهد و کرمانشاه روز یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه در اعتراض به عدم رسیدگی مقامات…

اخبار کردستان

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری کرمانشاه

کارگران روزمزد شهرداری کرمانشاه روز یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه در اعتراض عدم تبدیل وضعیت خود  در مقابل ساختمان شهرداری تجمع کردند. کارگران معترض میگویند:شهردار برای تبدیل وضعیت کارگران روزمزد فقط…

اخبار جهان

خونبارترین روز حملات اسرائیل به غزه

روز یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه، حملات اسرائیل به نوار غزه وارد سنگین‌ترین و خونبارترین روز خود شد در جریان حملات این روز دستکم ۳۳ تن از جمله ۱۳ کودک کشته…