کومه له_سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

آزار جنسی کودکان توسط کارمندان شورای محله لمبث در لندن

یک تحقیق و تفحص فاش کرده است بین سالهای 1960 تا 1990 بیش از 700 کودک بی سرپرست که در 5 مرکز محله لَمبِث در جنوب لندن نگهداری می شدند، مورد سوءاستفاده قرار گرفته اند.

این گزارش می‌گوید آدم های خطرناک می‌توانستند به مراکز نگهداری از کودکان راه یابند یا سرپرستی موقت آنها را بعهده بگیرند. تحقیق از این شورا در تابستان سال ۲۰۲۰ شروع شد و در آن پنج مرکز نگهداری کودکان بین دهه ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۰ بررسی شدند. در گزارش آمده است: “به استثنای بعضی موارد، کارمندان شورای لمبث با کودکان تحت مراقبت‌شان طوری رفتار می‌کردند که گویی این کودکان هیچ ارزشی ندارند”. براساس این گزارش، این مراکز نگهداری کودکان، “مکان‌هایی خشن و بی‌رحم بودند که در آنها اجازه خشونت و آزار جنسی داده می‌شد” و “کودکان زیر پنج سال، در معرض آزار جنسی قرار می‌گرفتند”.

پست های مرتبط این دسته