کومه له_سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

ادامه اعتراض کارکنان رسمی پالایش گاز فجر جم

جمعی از کارکنان رسمی صنعت نفت شاغل در شرکت پالایش گاز فجر جم روز سه شنبه 29 تیر ماه در اعتراض به نحوه افزایش حقوق خود مقابل ساختمان این شرکت تجمع کردند.

بکی از کارگران معترض به نمایندگی از سایر همکاران خود در این خصوص  می گوید، در روز ۶ تیرماه پس از برگزاری جلسه کمیسیون انرژی مجلس مصوب گردید که حقوق تیرماه کارکنان رسمی طبق خواسته‌ آنان اصلاح گردد اما تنها محدودیت افزایش ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی حذف شده و باقی آیتم‌هایی که منجر به ایجاد کسوراتی در حقوق سال ۱۴۰۰ شده بود به قوت خود باقی است.

پست های مرتبط این دسته

تشدید تدابیر امنیتی در تعدادی از شهرهای خوزستان

komalah

تظاهرات در تبریز در حمایت از اعتراضات خوزستان

komalah

تجمع کارگران مخابرات آذربایجان شرقی

komalah