ادامه اعتراض کارگران هفت تپه به مدت زمان قراردادها

جمعی  از کارگران دفع آفات، تجهیزات و بازرگانی  مجتمع نیشکر هفت تپه روز دوشنبه ۱۶ فروردین ماه همانند روزهای گذشته در اعتراض به کاهش زمان قراردادهایشان در مقابل دفتر امور اداری این شرکت تجمع کردند.

از قرار معلوم مدیریت این شرکت، قراردادهای بخشی از کارگران شاغل در قسمت های مختلف را کاهش داده و به نصف و کمتر تبدیل کرده است که تعدادشان بیش از ۱۷۰ نفر است. این کارگران از بیش از ده روز پیش تاکنون در اعتراض به این اقدام مدیریت که مخالف بندهای قرارداد سال ۹۸ کارگران و کارفرما با حضور و امضای مقامهای استان است، دست از کار کشیده و با برپایی تجمعاتی خواستار تغییر قراردادها و مدت زمان آن می باشند. کارگران هفت تپه خواهان آنند فورا و طی این روزها قراردادها طبق توافقات قبلی سر جایش برگردد. در غیر اینصورت با حرکت اعتصابی و گسترده دست به اعتراض خواهند زد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *