کومه له_سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
ایران

ادامه فشارها بر رادا مردانی

پس از یک ماه احضارهای شفاهی و کتبی روز دوشنبه ۲۰ دی ماه ۱۴۰۰ رادا مردانی به حراست آموزش و پرورش فراخوانده شده و از او پیرامون چرایی مصاحبه‌های او با رسانه ها و تجمعات معلمان پرسش‌هایی به عمل آمد .

رادا مردانی با دفاع از مطالبات معلمان و حقانیت اعتراضات، اعتصابات و اقدامات قانونی فرهنگیان در راستای احقاق حقوق به ناحق پایمال شده‌شان درباره مصاحبه ها با اشاره به غیر مجرمانه بودن مصاحبه و محتوای مصاحبه ها گفته است : کدام رسانه داخلی یک دقیقه  اعتراض معلمان را پوشش داده و از نمایندگان معلمان برای بیان مطالبات آنها دعوت نموده است و یا حاضر به مصاحبه با نمایندگان واقعی معلمان و پوشش و انعکاس مشکلات و مطالبات بحق این قشر جامعه است؟ ضمنا ایشان هم اکنون تحت فشار نهادهای امنیتی و دارای پرونده های باز در محاکم قضایی است.

پست های مرتبط این دسته

تجمع اعتراضی دانشجویان پزشکی تهران و شیراز

rezan

تجمع کارگران بومی روستای سیساب

rezan

ادامه تجمع کارگران اخراجی مخابرات خوزستان

rezan

اعتراض کارگران پروژه راهسازی خاش به زاهدان

rezan

نارضایتی کارگران بخش تعمیرات راه‌آهن آذربایجان

rezan

تجمع کارکنان مخابرات خوزستان و گیلان

rezan