کومه له_سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

از سرگیری اعتراض کارگران شهرداری منجیل

جمعی از کارگران شهرداری منجیل واقع در استان گیلان روز چهارشنبه 13 مرداد ماه در اعتراض به پائین بودن دستمزدها و عدم پرداخت آن مقابل ساختمان شهرداری این شهر دست به تجمع زدند.

به گفته یکی از کارگران معترض، پرداخت حقوق کارگران این مجموعه از دی ماه سال گذشته به تاخیر افتاده است.وی همچنین  می افزاید، آخرین حقوقی که دریافت کرده‌اند مربوط به آذرماه ۹۹ بود که شهردار ماه پیش به حساب کارگران واریز کرد. به گفته این کارگر، کارگران شهرداری منجیل هنوز طبق مصوبه افزایش حقوق سال ۱۴۰۰ حقوق نگرفته‌اند و مدیران شهری هیچ برنامه جدیدی برای مدیریت شهر و منابع در آمدی آن ندارند.

پست های مرتبط این دسته