کومه له_سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

استمرار اعتصاب کارگران پالایشگاه پارسیان

کارگران پالایشگاه گاز پارسیان روز چهارشنبه 30 مهر ماه برای پنجمین روز متوالی در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود از رفتن به سر کار خودداری کردند.

یکی از کارگران در این خصوص می گوید، به دنبال اعتصاب کارگران، روز دوشنبه هفته جاری کارفرما حقوق مرداد ماه و بخشی از حقوق شهریور ماه را به حساب کارگران واریز کرد اما کارگران همچنان به مصوبات کمپین مردادماه پایبند هستند. در کمپین مصوب گردیده بود و برای همه کارفرمایان هم اطلاع رسانی شده بود که حق عقب انداختن حقوق کارگران را ندارند و کارفرمای پتروپالایش هم قبول کرده بود. وی می افزید کارگران تا تسویه کامل حقوق شهریور و مهرماه خود همچنان در خوابگاهها باقی خواهند ماند.

پست های مرتبط این دسته

ادامه اعتصاب و تجمع کارگران پالایشگاه ها، پتروشیمی ها و نیروگاه های کشور

rezan

تجمع کارگران کارخانه لاستیک پارس

rezan

تجمع کارگران شرکت سیمان سپاهان

rezan