کومه له_سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

استمرار تجمع کارگران سد شفارود

روز دوشنبه ۲۲ شهریور ماه، جمعی از کارگران سد شفارود رضوانشهر در مقابل این شرکت تجمع کردند.

بنابر گفته این کارگران مدیران و مسئولان شهرستان قرار بود حقوق معوقه ۳ ماه این کارگران را تا ۱۷ شهریور پرداخت کنند، ولی هنوز پرداخت نکرده اند. بر اساس این گزارش، کارگران سد شفارود حدود ۶ ماه است که حقوق نگرفته اند.

پست های مرتبط این دسته