کومه له_سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

استمرار تجمع کارگران شرکت هفت تپه

جمعی از کارگران شرکت هفت تپه از تمام بخش‌ها  روز چهارشنبه 30 تیر ماه برای 9مین روز متوالی دست به اعتصاب زده و در محوطه این شرکت تجمع کردند.

این کارگران همانند روزهای گذشته بر تداوم تجمع واعتراضات خود تا رسیدن به کلیه خواسته هایشان از جمله “پرداخت دستمزدهای معوقه، بازگشت به کار همکاران اخراجی، تمدید قرارداد کارگران بخش دفع آفات، واکسیناسیون کارگران و همچنین تعیین تکلیف وضعیت شرکت پس از اعلام لغو واگذاری”  تاکید کردند.

پست های مرتبط این دسته

تشدید تدابیر امنیتی در تعدادی از شهرهای خوزستان

komalah

تظاهرات در تبریز در حمایت از اعتراضات خوزستان

komalah

تجمع کارگران مخابرات آذربایجان شرقی

komalah