کومه له_سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
ایران

اعتراض‌ کارگران منطقه شش شهرداری اهواز

کارگران خدماتی منطقه شش شهرداری اهواز طی چند روز گذشته در اعتراض به نامشخص بودن وضعیت مطالبات معوقه خود اقدام به اعتصاب کردند.

کارگران در اعتراض به عدم دريافت چندین ماه حقوق معوقه و حق بیمه تجمع کرده و به نشانه‌ اعتراض، کامیون حمل زباله را در مقابل درب ساختمان شهر‌داری تخلیه کردند. گفته می‌شود، تجمع کارگران معترض با یورش نیرو‌های سرکوبگر و ایجاد فضای رعب و وحشت همراه شده است.

پست های مرتبط این دسته

تجمع اعتراضی دانشجویان پزشکی تهران و شیراز

rezan

تجمع کارگران بومی روستای سیساب

rezan

ادامه تجمع کارگران اخراجی مخابرات خوزستان

rezan

اعتراض کارگران پروژه راهسازی خاش به زاهدان

rezan

نارضایتی کارگران بخش تعمیرات راه‌آهن آذربایجان

rezan

تجمع کارکنان مخابرات خوزستان و گیلان

rezan