کومه له_سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض داروسازان به آیین نامه جدید در برابر وزارت بهداشت

روز سه‌شنبه اول تیرماه شماری از داروسازان در اعتراض به آیین‌نامه جدید دارو در برابر وزارت بهداشت رژیم در شهر تهران دست به تجمع اعتراضی زدند.

به گفته معترضان “در این آیین‌نامه داروخانه نه به عنوان محل ارائه خدمات دارویی و فنی، بلکه به عنوان محلی صرفاً اقتصادی تعیین شده است. آیین‌نامه جدید به وضوح شرایطی را فراهم کرده که چنانچه سرمایه‌گذار منابع مالی بیشتری را در اختیار داشته باشد می‌تواند در مناسب‌ترین مکان اقدام به تأسیس داروخانه‌های لوکس کند که از اثرات این پدیده نابودی کسب و کارهای کوچک و خرد است.”

پست های مرتبط این دسته

تشدید تدابیر امنیتی در تعدادی از شهرهای خوزستان

komalah

تظاهرات در تبریز در حمایت از اعتراضات خوزستان

komalah

تجمع کارگران مخابرات آذربایجان شرقی

komalah