کومه له_سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض «سیم‌بان» شرکت توزیع برق در تهران

کارگران «سیم‌بان» خط گرم در شرکت توزیع برق تهران روز چهارشنبه 2 تیر ماه با برپایی تجمعی خواستار مستقیم شدن قراردادهای کار خود با حذف پیمانکاران تامین نیرو شدند.

حدود دو هزار کارگر در شرکت توزیع برق کشور به عنوان «سیم‌بان» خطوط گرم و سرد زیر نظر پیمانکاران مختلف مشغول کار هستند که از این تعداد نیمی از آنها در خط گرم فعالیت دارند که در تمامی این سال‌ها بخشی از مطالبات مزدی آنها توسط پیمانکاران پرداخت نشده است. به گفته کارگران پیمانکار تامین نیرو در مقام کارفرما به هیچ‌یک از تعهدات مزدی خود در قبال کارگران سیم‌بان خط گرم عمل نکرده و کارگران از حداقل‌های مزدی و امنیت جانی محرومند.

پست های مرتبط این دسته

تشدید تدابیر امنیتی در تعدادی از شهرهای خوزستان

komalah

تظاهرات در تبریز در حمایت از اعتراضات خوزستان

komalah

تجمع کارگران مخابرات آذربایجان شرقی

komalah