24.1 C
Kurdistan
دوشنبه, اکتبر 25, 2021 9:16 ب.ظ
کومه له_سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار

اعتراض فعالین مدنی سنندج به افزایش خشونت علیه زنان

جمعی از فعالین مدنی شهر سنندج، روز چهارشنبه 14 مهر ماه در اعتراض به افزایش “خشونت علیه زنان”، در مقابل ساختمان دادگستری این شهر تجمع کردند.

یکی از زنان حاضر در این تجمع می‌گوید: در سالهای اخیر پرونده های متعددی مربوط به “زن کشی” در مراجع قضایی این شهرستان گشوده شده؛ ولی هیچکدام از آنها به نتیجه ای نرسیده است. وی می گوید، در خصوص مورد آخر، “فائزه ملکی نیا” قربانی ۲۲ ساله ‌ای که در روزهای اخیر به دستان پدرش به آتش کشیده شد و جانباخت، پلیس و سیستم قضایی، هیچ اقدامی انجام ندادند. او با بیان اینکه قوانینی در سیستم قضایی ایران حاکم است که منجر به کاهش امنیت زنان در جامعه و همچنین تنزل جایگاه انسانی آنها می شود، می افزاید: تجمع کنندگان خواهان اقدام دادستانی و نهادهای مربوطه برای شفاف سازی و رسیدگی به پرونده فائزه ملکی نیا و دیگر زنان قربانی هستند.

پست های مرتبط این دسته