کومه له_سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

اعتراض کارگران جایگاه‌های سی‌ان‌جی‌ ارومیه

تعدادی از کارگران جایگاه‌های تعطیل شده “سی‌ان‌جی”‌ ارومیه روز سه شنبه 5 مرداد ماه در اعتراض به تداوم بیکاری خود و عدم پرداخت مطالباتشان مقابل ساختمان شهرداری این شهر اقدام به برگزاری تجمع کردند.

نماینده کارگران معترض با اشاره به معوقات پنج ماهه این کارگران می گوید: کارگران جایگاه های سی ان جی از حقوق قانون کار برخوردار نیستند و در ازای ۱۲ ساعت کار روزانه فقط یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان حقوق دریافت می کنند. وی می افزاید: کارگران جایگاه ها در ایام تعطیل نیز در محل کار خود حضور دارند و ماهیانه مجبور هستند ۷۰ ساعت اضافه کاری انجام دهند و این درحالی است که این کارگران بیش از پنج ماه است حقوق دریافت نکرده اند. وی همچنین می گوید، شهردار  به جای آنکه به اعتراض  کارگران رسیدگی کند، درها را به روی آنها بسته و به مطالباتشان اهمیتی نمی‌دهد.

پست های مرتبط این دسته