کومه له_سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
ایران

اعتراض کارگران شهرداری اهواز

تعدادی از کارگران شهرداری اهواز  روز چهارشنبه 20 اسفند ماه با برپایی تجمع مقابل ساختمان شهرداری، خواستار دریافت کامل دستمزدهای معوقه خود شدند.

از قرار معلوم بیش از 80 کارگر شهرداری اهواز علیرغم اینکه چند روزی به سال جدید مانده  تاکنون معوقات مزدی سال گذشته خود را دریافت نکرده اند. معترضان می گویند چندین بار دست به اعتصاب و تجمع زده اند ولی پیمانکار مربوطه تمایلی برای پرداخت مطالبات کارگران نشان نمی دهد. و شهرداری نیز هیچ اقدامی در راستای پرداخت معوقات کارگران انجام نمی دهد.

پست های مرتبط این دسته

نارضایتی کارگران کارخانه صدر فولاد خرم آباد

komalah

تجمع کارگران کارخانه شیر بردسکن

komalah

اعتراض کارگران شهرداری الوند

komalah

تجمع کارگران بازنشسته مجتمع هفت تپه

komalah

ادامه تجمع بازنشستگان فولاد اصفهان و خوزستان

komalah

نارضایتی خانواده جانباختگان هواپیمای اوکراینی

komalah