کومه له_سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
ایران

اعتراض کارگران فصلی مجتمع هفت تپه برای بازگشت به‌کار

گروهی از کارگران بیکار شده فصلی کشت و صنعت هفت تپه، روز سه شنبه 2 آذر ماه، در آستانه فصل بهره‌برداری نیشکر، با برپایی تجمع، خواستار بازگشت به کار شدند.

بنا بر گزارشها، طی روز‌های گذشته شماری از جمعیت ۲ هزار و ۵۰۰ نفری کارگران نی‌بر، لیلیکو و دفع آفات مجتمع نیشکر هفت تپه، که به صورت فصلی در مزارع نیشکر مشغول کارند، با تجمع مقابل مجتمع و همزمان دفتر نماینده مردم شهرستان شوش، خواستار پیگیری وضعیت شغلی خود با کارفرما شدند. کارگران معترض همچنین خواهان تبدیل وضعیت استخدامی خود از فصلی به قراردادی هستند.

پست های مرتبط این دسته

نارضایتی کارگران کارخانه صدر فولاد خرم آباد

komalah

تجمع کارگران کارخانه شیر بردسکن

komalah

اعتراض کارگران شهرداری الوند

komalah

تجمع کارگران بازنشسته مجتمع هفت تپه

komalah

ادامه تجمع بازنشستگان فولاد اصفهان و خوزستان

komalah

نارضایتی خانواده جانباختگان هواپیمای اوکراینی

komalah