کومه له_سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
ایران

اعتراض کارگران معدن آسمینون منوجان

روز سه‌ شنبه ۲ آذر ماه، شماری از کارگران معدن آسمینون منوجان واقع در استان کرمان، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، در محور منوجان_بندرعباس دست به تجمع زدند.

این کارگران خواهان وصول مطالبات معوقه خود، بالا بردن دستمزدهایشان،  بهبود وضعیت شغلیشان هستند. گفتنی است کارگران پیشتر نیز در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان به مدت ۴ روز تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند.

پست های مرتبط این دسته

نارضایتی کارگران کارخانه صدر فولاد خرم آباد

komalah

تجمع کارگران کارخانه شیر بردسکن

komalah

اعتراض کارگران شهرداری الوند

komalah

تجمع کارگران بازنشسته مجتمع هفت تپه

komalah

ادامه تجمع بازنشستگان فولاد اصفهان و خوزستان

komalah

نارضایتی خانواده جانباختگان هواپیمای اوکراینی

komalah