کومه له_سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
ایران

اعتراض کارگران کارخانه کیان تایر

گروهی از کارگران کارخانه کیان تایر روز چهارشنبه 3 آذرماه در اعتراض به نامشخص بودن وضعیت شغلی خود در مقابل کارخانه دست به تجمع زدند.

این کارگران ضمن ابراز نگرانی نسبت به آینده شغلی خود می‌گویند: هیچ امیدی ندارند که سال اینده یا سالهای بعد همچنان سر کار باشند، ضمن اینکه در یکسال اخیر، از میزان حقوق و مزایای مزدی آنها نیز کاسته شده است. آنها با بیان اینکه «به دلیل ورشکستگی کارخانه دیگر هیچ بانک و نهاد مالی به این کارخانه وام و تسهیلات نمی‌دهد» ادامه دادند: در این شرایط، کارخانه‌ای که در موضع ضعف قرار دارد روز به روز ضعیف‌تر می‌شود و ممکن است به زودی از پا دربیاید به همین دلیل کارگران نگران آینده شغلی خود هستند.

پست های مرتبط این دسته

نارضایتی کارگران کارخانه صدر فولاد خرم آباد

komalah

تجمع کارگران کارخانه شیر بردسکن

komalah

اعتراض کارگران شهرداری الوند

komalah

تجمع کارگران بازنشسته مجتمع هفت تپه

komalah

ادامه تجمع بازنشستگان فولاد اصفهان و خوزستان

komalah

نارضایتی خانواده جانباختگان هواپیمای اوکراینی

komalah