کومه له_سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب رانندگان خودروهای حمل سیمان سپاهان اصفهان

روز چهارشنبه 30 تیر ماه، اعتصاب رانندگان خودروهای حمل سیمان سپاهان اصفهان در اعتراض به گرانی سیمان سومین روز خود را پشت سر گذاشت.

اعتصاب رانندگان خودروهای حمل سیمان سپاهان اصفهان از روز دوشنبه ۲۸ تیر ماه شروع شده است. آنان در اعتراض به عدم تولید سیمان و گرانی بیش از حد آن اعتصاب کرده‌اند. به گفته معترضان شرکت سیمان سپاهان بجای تولید سیمان، در حال تولید کلینگر می‌باشد که باعث کاهش سیمان و عرضه آن به بازار شده است. این موضوع قیمت سیمان را بدلیل کمبود آن بیش از حد افزایش داده است.

پست های مرتبط این دسته

تشدید تدابیر امنیتی در تعدادی از شهرهای خوزستان

komalah

تظاهرات در تبریز در حمایت از اعتراضات خوزستان

komalah

تجمع کارگران مخابرات آذربایجان شرقی

komalah