کومه له_سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران جهان

اعتصاب رانندگان ماشین‌های برف‌روب در آمریکا

اتحادیه رانندگان ماشین آلات برف‌روبی آمریکا اعلام کرد که رانندگان در منطقه سنت‌لوئیس ایالت میزوری آمریکا اعتصاب خواهند کرد.

برپایه گزارش منتشره، رانندگان ماشین‌های سنگین برف‌روبی با آغاز بارش برف در شهر سنت‌لوئیس ایالت میزوری آمریکا از روز چهارشنبه 25 دیماه اعتصاب خود را آغاز کرده‌اند. اتحادیه رانندگان ماشین آلات برف‌روبی اعتصابات را تا سوم فوریه ادامه خواهد داد. اتحادیه گفته است که همه کارگران تیم‌های استخدام شده در ایالت سنت لوئیس مستحق برابر بودن مزایای خدمات کشوری کارگران و کارمندان هستند. رانندگان برف‌روبی نسبت به شرایط شغلی و دستمزد خود معترض هستند.

پست های مرتبط این دسته