24.1 C
Kurdistan
دوشنبه, اکتبر 25, 2021 7:21 ب.ظ
کومه له_سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار

اعتصاب و تجمع کارگران شاغل در فاز ۱۴ عسلویه

شماری از کارگران شاغل در فاز ۱۴ عسلویه، روز شنبه ۲۷ شهریور ماه در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، دست به اعتصاب زده و در مقابل دفتر کارفرمایشان تجمع کردند.

عقد قراردادهای کاری جدید، افزایش دستمزد و امکان بهره مندی از ۱۰ روز مرخصی در ازای بیست روز کار و فعالیت، از جمله خواسته های این کارگران است. به گفته معترصان در حال حاضر بسیاری از کارگران پیمانی ۲۴ روز در ماه کار می‌کنند و شش روز مرخصی دارند که در بعضی از شرکت‌ها روزهای تعطیل کمتر از این هم هست.

پست های مرتبط این دسته