کومه له_سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب کارگران خط ۵ مترو تهران

روز چهارشنبه 2 تیر ماه کارگران خط ۵ مترو تهران  برای چندمین روز متوالی در اعتراض به عدم دریافت مطالبات مزدی خود دست به اعتصاب زدند.

کارگران و کارمندان خط ۵ مترو تهران از روز دوشنبه ۳۱ خرداد ماه  وارد اعتصاب شده اند. این کارگران می گویند که علت اعتصاب‌شان نگرفتن حقوق ماهانه است. کارگران اعتصابی خط ۵ مترو تهران می‌گویند: «حدود ۱۰ سال است که با شرکت پیمانکاری کار می‌کنند. پیمانکاران نیز با بستن قراردادهای موقت کار، دست کارگران را زیر تیغ نگه می‌دارند و حقوق مسلم آنان را پایمال می کنند.

پست های مرتبط این دسته

تشدید تدابیر امنیتی در تعدادی از شهرهای خوزستان

komalah

تظاهرات در تبریز در حمایت از اعتراضات خوزستان

komalah

تجمع کارگران مخابرات آذربایجان شرقی

komalah