کومه له_سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب کارگران راه‌آهن ورامین

کارگران راه‌آهن ورامین روز چهارشنبه 6 مردادماه  در اعتراض به عدم پرداخت چندین ماه دستمزد و همچنین عدم پرداخت حق بیمه هایشان به سازمان تامین اجتماعی دست به اعتصاب زده‌اند.

به گفته نماینده کارگران، شرکت تراورس حاضر به پرداخت حقوق و مزایای کارگران نیست و همیشه حقوق‌ها را به گرو میگیرد. این کارگران اعلام کرده‌اند که چنانچه این وضعیت ادامه یابد مانع حرکت قطارها میشوند. کارگران راه‌آهن لرستان، زاگرس، خراسان و همچنین متروی تهران نیز اعلام کرده‌ بودند که در صورت عدم پرداخت حقوق‌ها اعتصاب خواهند کرد.

پست های مرتبط این دسته