کومه له_سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب کارگران پتروشیمی نوید زر شیمی

روز چهارشنبه 7 آبانماه برای دومین روز متوالی کارگران پتروشیمی نوید زر شیمی در اعتراض به سطح نازل دستمزدهای خود دست از کار کشیده و اقدام به برگزاری تجمع کردند.

از قرار معلوم دستمزدهای این کارگران از چند سال گذشته تاکنون هیچ گونه افزایشی نداشته  و کارگران با همان دستمزدهای چند سال قبل و بدون هیچ مزایایی مشغول به کارند. کارگران پتروشیمی نوید زر شیمی با برپایی تجمع در محوطه کار خود خواستار افزایش دستمزدهای خود  طبق قانون شرکت نفت شدند.

پست های مرتبط این دسته

ادامه اعتصاب و تجمع کارگران پالایشگاه ها، پتروشیمی ها و نیروگاه های کشور

rezan

تجمع کارگران کارخانه لاستیک پارس

rezan

تجمع کارگران شرکت سیمان سپاهان

rezan