کومه له_سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
کردستان

اعتصاب کارگران کارخانه لاستیک بارز کردستان

کارگران مجتمع لاستیک بارز کردستان، روز چهارشنبه ۲۶ آبان‌ماه، در اعتراض به عدم رسیدگی به وضعیت معیشت‌شان اعتصاب کردند.

کارگران این کارخانه نسبت به وضعیت نامناسب و پایین بودن حقوق، رانت خواری مسئولان پروازی کارخانه و پرداخت های خارج از ضابطه به کارشناسان شاغل در این مجموعه اعتراض دارند. مجتمع لاستیک بارز کردستان حدود ۷۵۰ نفر پرسنل دارد و همچنین حدود ۵۰۰ شغل غیر مستقیم نیز بخاطر اوضاع نابسامان این شرکت در خطر قرار گرفته است.

پست های مرتبط این دسته

گرامیداشت 25 نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان در سنندج

komalah

برگزاری مراسم گرامیداشت ٢٥ نوامبر در شهر سقز

komalah

گرامیداشت ٢٥نوامبر روز جهانی علیە خشونت بر زنان در سنندج

komalah

برگزاری مراسم گرامیداشت ٢٥ نوامبر در شهر سقز

komalah

گرامیداشت ٢٥نوامبر روز جهانی علیە خشونت بر زنان در سنندج

komalah

گرامیداشت روز جهانی مبارزە با خشونت علیە زنان در شهر مریوان

komalah