کومه له_سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعدام سه زندانی دیگر در زندان مرکزی اصفهان

سحرگاه روز چهارشنبه 30 تیر ماه سه زندانی دیگر به نام های حسین صادق، رئوف رضایی فر و هاشم باورمند” که پیشتر به اتهامات مرتبط با مواد مخدر بازداشت شده بودند در زندان مرکزی اصفهان اعدام شدند.

بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران رئوف رضایی فر و هاشم باورمند هم پرونده بودند و ۵ سال بود به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند. اجرای اعدام این زندانیان در هیچکدام از رسانه های رسمی حکومتی اعلام نشده است. گفتنی است از روز ۱۹ تا ۳۰ تیر دستکم ۱۴ زندانی در زندان مرکزی اصفهان اعدام شده اند. برخی گزارشات نیز حاکی است که شمار اعدام شدگان بیش از این عدد می باشد.

پست های مرتبط این دسته

تداوم تجمعات حمایتی از اعتراضات خوزستان

komalah

تجمع اعتراضی کارگران معدن چادرملو

komalah

ادامه اعتراضات کارگران شرکت هفت تپه

komalah