کومه له_سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعدام چهار زندانی در زندان های قزوین و کرمان

به گزارش کانون حقوق بشری نه به زندان ـ نه به  اعدام طی روزهای اخیر سه زندانی در زندان قزوین با اتهام مواد مخدر و یک زندانی دیگر در زندان جیرفت کرمان اعدام شدند.

برپایه این گزارش سحرگاه روز چهارشنبه ۶ مرداد حکم اعدام سه زندانی به نامهای اسماعیل فاتحی، منصور محمدی و مظفر به اتهام مواد مخدر در زندان قزوین به اجرا درآمد. در این گزارش آمده است: اسماعیل فاتحی از پنج سال پیش منصور محمدی و مظفر هم از حدود ۶ سال پیش در زندان به‌سر میبردند. از سوی دیگر یک زندانی بنام “علی محمدی” در روز ۲۲ تیرماه در زندان جیرفت کرمان اعدام شده است. گفتنی است هیچکدام از این اعدامها در رسانه های رسمی اعلام نشده است.

پست های مرتبط این دسته