24.1 C
Kurdistan
دوشنبه, اکتبر 25, 2021 8:32 ب.ظ
کومه له_سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار

اعدام چهار زندانی دیگر در زندانهای رژیم

سحرگاه روز سه شنبه 20 مهر ماه چهار زندانی به نام های ” ابراهیم رخشانی، اسماعیل قصابی سینی، محمد لطیفی و امید سارانی در زندانهای قائن، اصفهان، کرمانشاه و زابل اعدام شدند.

ابراهیم رخشانی که سه سال پیش به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر بازداشت و توسط دادگاه رژیم به اعدام محکوم شده بود  روز سه شنبه در زندان قائن به دار آویخته شد. در همین روز حکم اعدام یک زندانی دیگر به نام اسماعیل قصابی سینی به اتهام قتل در زندان دستگرد اصفهان به اجرا درآمد. این زندانی در طی مدت حبس خود، از داشتن وکیل محروم بوده و پیش از اعدام نیز از امکان آخرین دیدار با خانواده‌اش محروم ماند. حکم اعدام یک زندانی بلوچ به نام امیدسارانی اهل زابل  نیز به اتهام مواد مخدر در زندان بیرجند اجرا شد. همچنین  یک زندانی دیگر به نام محمد لطیفی 23 ساله  به اتهام قتل در زندان دیزل آباد کرمانشاه اعدام گردید. براساس اخبار و آمار ثبت شده توسط کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام، از ابتدای سال جاری شمسی تاکنون دستکم ۱۷4 نفر در زندانهای ایران اعدام شده اند.

پست های مرتبط این دسته