کومه له_سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
کردستان

بازداشتهای گسترده شهروندان در چند شهر و روستای کردستان

بنا به گزارش منابع محلی، شب پنج شنبه 20 آبان ماه، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی رژیم، بیش از 30 نفر را در شهرهای بانه، سقز، بوکان، پیرانشهر بازداشت کرده اند.

گفتنی است، این بازداشتها با هجوم به خانه های این شهروندان و ایجاد ضرب و شتم و رعب و وحشت صورت گرفته است، و در میان اسامی بازداشت شدگان چند تن از زندانیان سیاسی سابق حضور دارند. هنوز علت این بازداشت ها تا لحظه تنظیم گزارش معلوم نشده است.

پست های مرتبط این دسته

گرامیداشت 25 نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان در سنندج

komalah

برگزاری مراسم گرامیداشت ٢٥ نوامبر در شهر سقز

komalah

گرامیداشت ٢٥نوامبر روز جهانی علیە خشونت بر زنان در سنندج

komalah

برگزاری مراسم گرامیداشت ٢٥ نوامبر در شهر سقز

komalah

گرامیداشت ٢٥نوامبر روز جهانی علیە خشونت بر زنان در سنندج

komalah

گرامیداشت روز جهانی مبارزە با خشونت علیە زنان در شهر مریوان

komalah