کومه له_سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

برگزاری مراسم روز پیشمرگ کومه له در بانه

بر پایه گزارش دریافتی روز جمعه ۲۸ خرداد ماه شماری از زنان و مردان آزادیخواه بانه با برگزاری مراسمی به مناسبت ۳۱ خرداد روز پیشمرگ کومه له، این روز را گرامی داشتند.

این مراسم ابتدا با سرور انترناسیونال سرود جهانی همبستگی طبقاتی کارگران و یک دقیقه سکوت به یاد کلیه جانباختگان راه آزادی و سوسیالیزم برگزار شد. سپس یکی از حاضرین به همین مناسبت سخنانی ایراد نمود. در ادامه شرکت کنندگان در این مراسم  در مورد مسائل روز و معضلات کارگران و ضرورت ادامه مبارزه و رزمندگی کومه له و تجدبد پیمان  تا به سرانجام رساندن مبارزه برای رهایی از ستم و استثمار سرمایه داری و ایجاد حکومت شورایی و سوسیالیسم به بحث و گفتگو پرداختند. این مراسم بعد از چند ساعت در میان شور و شوق حاضرین و در فضای صمیمانه پس  به پایان رسید.

پست های مرتبط این دسته

تشدید تدابیر امنیتی در تعدادی از شهرهای خوزستان

komalah

تظاهرات در تبریز در حمایت از اعتراضات خوزستان

komalah

تجمع کارگران مخابرات آذربایجان شرقی

komalah