کومه له_سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
کردستان

برگزاری مراسم گرامیداشت ٢٥ نوامبر در شهر سقز

بنا بە گزارش دریافتی از شهر سقز ، ساعت ٣ بعد از ظهر روز پنج شنبە ٤ آذر برابر ٢٥با  نوامبر روز مبارزە با خشونت علیە زنان، مراسمی در گرامیداشت این روز در گورستان روستای “ایچی” در محور جادە سقز_بانە برگزار شد.

در این مراسم جمع کثیری از زنان و مردان آزادیخواە و برابری طلب شرکت داشتند. مراسم با پخش تراکت و نوشتەهایی در گرامیداشت ٢٥ نوامبر، در محکومیت خشونت علیە زنان و تبعیض و قتل زنان آغاز گردید. در ادامە چند تن از زنان حاضر در مراسم  بمناسبت روز ٢٥ نوامبر و در محکومیت خشونت علیە زنان در جامعە طبقاتی سرمایەداری کە منشاء و بازتولید کنندە خشونت و فرهنگ مردسالاری است و همچنین در ضرورت  مبارزە جهت برابری حقوق زن و مرد در همە عرصەهای جامعە، کار و خانوادە  سخنانی ایراد کردند. این مراسم بعد از ٢ ساعت و در میان شور و شوق حاضرین بە پایان رسید.

پست های مرتبط این دسته

صدور حکم زندان علیه فعال کارگری و فعال حقوق زنان مریم صادقی

rezan

پایان موفقیت آمیز کنگره 18 کومه له

rezan

ادامه جستجو برای پیدا شدن سه کولبر در دره بنار

rezan

مرگ کارگر ساختمانی در کرمانشاه

rezan

تجمع اعتراضی کارکنان دادگستری شهرستان سقز

rezan

واژگونی تانکر حامل مازوت و انفجار شبکه گاز شهری در سنندج

rezan