کومه له_سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
ایران

برگزاری مراسم 8 مارس در یوتبوری سوئد

بنابه گزارش تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران واحد یوتبوری روز یکشنبه 18 اسفند ماه،  راهپیمایی باشکوە،  در گرامیداشت 8 مارس روز جهانی زن، با حضور و شرکت اعضا و هواداران حزب کمونیست ایران و کومه له، در این شهر برگزار شد.

این مراسم که در آن شمار زیادی از مردان و زنان آزاده ساکن یوتبوری سوئد نیز حضور داشتند با راهیپمایی در سطح شهر آغاز شد. شرکت کنندگان در این راهپیمایی با در دست داشتن پلاکاردهایی فرا رسیدن 8 مارس روز جهانی زن را گرامیداشتند و خوستار توقف خشونت علیه زنان شدند. گفتنی است شماری از اعضاء و هوارداران کومه له و حزب کمونیست ایران نیز با در دست داشتن پرچم های سرخ و پلاکاردهایی با مضومن گرامی باد هشت مارس رو زجهانی زن در این مراسم شرکت کرده و این روز را گرامیداشتند.

پست های مرتبط این دسته

نارضایتی کارگران کارخانه صدر فولاد خرم آباد

komalah

تجمع کارگران کارخانه شیر بردسکن

komalah

اعتراض کارگران شهرداری الوند

komalah

تجمع کارگران بازنشسته مجتمع هفت تپه

komalah

ادامه تجمع بازنشستگان فولاد اصفهان و خوزستان

komalah

نارضایتی خانواده جانباختگان هواپیمای اوکراینی

komalah