برگی از تاریخ تقدیم به معلمان مبارز.

شمس الدین  امانتی  ۲ / ۵ / ۲۰۲۱

روز معلم را به همه معلمان مبارز، زحمتکش و دلسوز شاد باش می گویم.

«وعده»شاه ایران براى انتخابات آزاد دوره بیستم مجلس در تابستان ١٣٣٩، بمنظور ثبات رژیم  پهلوى و راضى نگهداشتن سیاستمداران آمریکایى فضاى سیاسى تازه اى را به دنبال داشت.

زد و بندهاى وزیر و وزراى دربار رژیم پهلوى، خلاف «وعده» شاه براى انتخابات آزاد در فضایى دمکراتیک منجر به اعتراضاتى شد که توسط اقشار نا راضى و معترض به خیابانهاى تهران کشیده شد. این فضاى سیاسى و دامنه اعتراضات ناشى از آن به اوایل دهه ۴٠ هم رسید.

اعتصاب معلمان در روز دوازدهم اردیبهشت سال ١٣۴٠ در اعتراض به نابرابرى و پائین بودن حقوق دریافتى خود در برابر مجلس (میدان بهارستان) مورد هجوم پلیس رژیم پهلوى قرار گرفت که منجر به جانباختن یکى از معلمان بنام دکتر ابوالحسن خانعلى شد، که بعدها در پى اعتصابات و تظاهرات وسیع معلمین، این روز بنام روز معلم در تأریخ مبارزاتى معلمان ایران تثبیت شد.

بعد از گذشت ۴٨ سال از این واقعه تأریخى، فرزاد کمانگر معلم انقلابی و آگاه دبستانهاى کردستان که در سیاه چالهای رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی زندانی و بعدآ اعدام شد، به مناسبت روز معلم طی پیام تبریکی به همکارانش در بیرون از زندان مینویسد:

«بنویسید درد و رنج، بخوانید زندگى، باید معلم بچه هایى می شدم که در کودکى درد و رنج  بزرگسالى را به دوش می کشیدند و در بزرگ سالى آرزوهاى برآورده نشده کودکیشان را از فرزندانشان پنهان میکردند، معلم دخترانى که با دستانى پر نقش و نگار سوى چشمشان را پاى دار قالى میگذاشتند تا هنرشان  زینت بخش خانه هاى دیگران باشد و مژده نان براى سفره خانواده.»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *