کومه له_سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
ایران

تجمع اعتراضی دستفروشان تبریز

روز شنبه 6 آذرماه، شماری از دستفروشان تبریز، در اعتراض به برخوردهای نیروهای شهرداری نسبت به کسب و کارشان اقدام به تجمع اعتراضی کردند.

این دست فروشان، با در دست داشتن پلاکاردهایی با عنوان “دست فروشی جرم نیست، ما دنبال نان حلال هستیم” و ” میوه فروشی جرم نیست”، اعتراض خود را به برخوردهای عوامل شهرداری در برخورد با آنها اعلام داشتند، و خواستار توجه مسئولین به وضعیت معیشت یشان شدند.

پست های مرتبط این دسته

تجمع اعتراضی دانشجویان پزشکی تهران و شیراز

rezan

تجمع کارگران بومی روستای سیساب

rezan

ادامه تجمع کارگران اخراجی مخابرات خوزستان

rezan

اعتراض کارگران پروژه راهسازی خاش به زاهدان

rezan

نارضایتی کارگران بخش تعمیرات راه‌آهن آذربایجان

rezan

تجمع کارکنان مخابرات خوزستان و گیلان

rezan