کومه له_سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی پرستاران بوشهری

جمعی از پرستاران استان بوشهر روز سه شنبه 13 آبانماه  در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی خود اقدام به برگزاری تجمع کردند.

پرستاران بوشهری که نسبت به  کم شدن کارانه و عدم پرداخت مزایای مزدی اعتراض دارند در این خصوص می گویند،در دوره کرونا به جای اینکه کارانه آنها افزایش یابد، از مبلغ آن کاسته شده است؛ در عین حال، بسیاری از پرستاران «حق کرونا» را تاکنون، دریافت نکرده اند. گفتنی است پرستاران بخش خصوصی این استان نیز چندین ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده دارند که علیرغم سختی بسیار کار در هشت ماه سپری شده از آغاز کرونا، هنوز پرداخت نشده است.

پست های مرتبط این دسته

پیوستن کارگران جوشکار و مونتاژکار نفت قشم به کمپین ده ـ بیست

komalah

تداوم تجمع کارکنان رسمی شرکت نفت فلات قاره

komalah

تجمع کارگران ‌پیمانکاری فولاد مبارکه اصفهان

komalah