کومه له_سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری کوت عبدالله

جمعی از کاگران شهرداری کوت عبدالله روز شنبه 20 شهریور ماه در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود اقدام به برگزاری تجمع کردند.

این کارگران که مطالبات مزدی سال گذشته خود را هنوز دریافت نکرده‌اند، برای چند ماه از سال جدید نیز مبالغی به عنوان علی‌الحساب گرفته‌اند ولی تاکنون زمان پرداخت کامل دستمزدهایشان مشخص نشده است. به گفته یکی از کارگران در سال جاری بارها مقابل نهادهای مختلف دولتی تجمع کرده اند ولی موفق به دریافت معوقات خود نشده اند.

پست های مرتبط این دسته