کومه له_سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
صقاق

تجمع اعتراضی کارگران مرز “شیخ صلە”

کارگران مرز “شیخ صله”  روز یکشنبه 2 تیرماه، برای سومین بار این بازارچه مرزی واقع در استان کرمانشاه را تعطیل کردند.

کاگران مرزی، در اعتراض به واگذاری امورات مرز “شیخ صله” به شرکت غیر بومی، یکشنبه برای سومین روز متوالی، تجمع و بازارچه شیخ صله را تعطیل کردند.

پست های مرتبط این دسته

مرگ و مصدومیت چهار کارگر در ارومیه و کرمان

komalah

رواج شکنجه و تجاوز در زندان‌های امنیتی ارومیه، سنندج و کرمانشاه

komalah

اعتراضات فعالان محیط زیست در گلاسگو

komalah

تظاهرات سراسری علیه کودتای نظامیان در سودان

komalah

تظاهرات در دفاع از حق سقط جنین در برابر دیوان عالی آمریکا

komalah

محبوس شدن دهها کارگر زیر آوار یک ساختمان در نیجریه

komalah