کومه له_سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع بازنشستگان در تهران و کرج

روز سه شنبه ۵ مرداد ماه، جمعی از بازنشستگان در تهران و کرج در حمایت از اعتراضات مردم خوزستان دست به تجمع زدند.

بازنشستگان که به طور جداگانه دست به تجمع زده بودند با در دست داشتن پلاکارد و دست نوشته هایی از جمله “به فعالیت سد گتوند خاتمه دهید”، “تشنگان خوزستان را نکشید”، “خوزستان تنها نیست” و “خرید چند بطری آب دردی از خوزستان کم نمی کند” ضمن اعتراض به کشتار معترضان و بازداشت آنها از اعتراضات به حق مردم این استان حمایت کردند.

پست های مرتبط این دسته