کومه له_سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع حامیان محیط زیست در یزد

گروهی از مردم اهل کردآباد یزد روز چهارشنبه 17 دیماه در اعتراض به فعالیت های معدنی مخرب محیط زیست، در مقابل ساختمان استانداری یزد تجمع اعتراضی برپا کردند.

مردم روستای کردآباد پیشتر نیز در خصوص این دسته از اقدامات عمرانی که آن را عامل خسارت بر محیط زیست و طبیعت این منطقه می دانند، اعتراضات کرده و خواهان جلوگیری از انجام فعالیت های معدنی مخرب شده اند. اما تاکنون هیچ مقام مسئولی پاسخگوی آنها نبوده است.

پست های مرتبط این دسته

پیوستن کارگران جوشکار و مونتاژکار نفت قشم به کمپین ده ـ بیست

komalah

تداوم تجمع کارکنان رسمی شرکت نفت فلات قاره

komalah

تجمع کارگران ‌پیمانکاری فولاد مبارکه اصفهان

komalah