کومه له_سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع دوباره کارگران واحدهای تولیدی قائمشهر

عصر روز پنجشنبه 11 اردیبهشت ماه برای دومین بار جمعی از کارگران واحدهای نساجی شماره یک قائمشهر نسبت به قراردادهای موقت و بی‌توجه به قانون کار دست به اعتراض زدند.

این کارگران با برپایی تجمع مقابل شهرداری این شهر خواستار لغو قراردادهای سفید امضائ و موقت شدند. آنها معتقدند عقد قراردادهای سفید امضاء از جمله مصادیق ناامنی شغلی در جامعه کارگری است.  قراردادهای موقت و بی‌توجهی‌ها به قانون کار، نگرانی کارگران نساجی شماره یک قائمشهر را به دنبال داشته و بیم آن می‌رود اکنون در بحران کرونا، به سرنوشت هزاران کارگر بیکار در سراسر کشور دچار شوند.

پست های مرتبط این دسته

جان باختن رفیق فرهاد شعبانی چهره نامدار جنبش کمونیستی و جنبش انقلابی کردستان

rezan

اعتصاب کارگران پروژه‌ای نیروگاه بیدخون

rezan

اعتراض کارگران شهرداری نورآباد ممسنی

rezan