کومه له_سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
کردستان

تجمع متقاضیان “مسکن ملی” در سقز

جمعی از متقاضیان “مسکن ملی” در سقز، روز چهارشنبه ۱۵ دی‌ماه، در ساختمان اداره راه و شهرسازی این شهرستان، دست به تجمع اعتراضی زدند.

حاضرین در این تجمع، با اشاره به دریافت پیامی مبنی بر لزوم در پرداخت مرحله دوم اقساط خود به مبلغ ۵۰ میلیون تومان، عنوان کردند: پس از گذشت بیش از یک و نیم سال و پرداخت ۴۰ میلیون تومان اولیه، طرح ملی مسکن در سقز هنوز در ابتدای کار و آماده سازی زمین است و فعالیت عمرانی خاصی نداشته که درخواست پرداخت مرحله دوم را نموده اند؛ در حالی که طبق قانون پرداخت مرحله دوم باید بعد از اتمام فونداسیون صورت بگیرد.

پست های مرتبط این دسته

صدور حکم زندان علیه فعال کارگری و فعال حقوق زنان مریم صادقی

rezan

پایان موفقیت آمیز کنگره 18 کومه له

rezan

ادامه جستجو برای پیدا شدن سه کولبر در دره بنار

rezan

مرگ کارگر ساختمانی در کرمانشاه

rezan

تجمع اعتراضی کارکنان دادگستری شهرستان سقز

rezan

واژگونی تانکر حامل مازوت و انفجار شبکه گاز شهری در سنندج

rezan