کومه له_سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
ایران

تجمع کارکنان رسمی پتروشیمی فجر

تعدادی از کارکنان رسمی پتروشیمی فجر، روز شنبه ۶ آذر ماه، در مقابل درب ورودی این شرکت، تجمع کردند.

کارکنان حاضر در این تجمع، نسبت به ساعات و شیفت‌های کاری خود معترض بودند. این کارکنان می‌گویند که سیستم نوبت کاری آن‌ها به صورت یک طرفه از جانب شرکت، از 8 ساعت به 12 ساعت تغییر کرده است. آنها می‌گویند با تغییر مدت زمان شیفت ها، کارگر جانشین وجود نخواهد داشت؛ چراکه تعداد نیروی کار شرکت کم است و طبیعی است که در این شرایط، تردد بیشتر و نیروی کار دچار فرسایش و خستگی شود. معترضان می‌گویند که تغییر ساعت کار خود را به اطلاع رئیس منطقه ویژه و بازرس آن رسانده‌اند اما تاکنون هیچ اقدامی در این راستا صورت نگرفته است.

پست های مرتبط این دسته

تجمع اعتراضی دانشجویان پزشکی تهران و شیراز

rezan

تجمع کارگران بومی روستای سیساب

rezan

ادامه تجمع کارگران اخراجی مخابرات خوزستان

rezan

اعتراض کارگران پروژه راهسازی خاش به زاهدان

rezan

نارضایتی کارگران بخش تعمیرات راه‌آهن آذربایجان

rezan

تجمع کارکنان مخابرات خوزستان و گیلان

rezan