کومه له_سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
ایران

تجمع کارکنان شرکت برق استان گلستان

روز شنبه ۶ آذر ماه، شماری از کارکنان شرکت برق استان گلستان، در مقابل ساختمان این شرکت، دست به تجمع زدند.

کارکنان معترض ” عدم تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی” را از دلایل برگزاری تجمع شان عنوان کردند. بنا به گزارش، در شرکت توزیع نیروی برق گلستان، کارکنانی وجود دارند که علیرغم سابقه خدمت درازمدت ، کماکان به صورت شرکتی مشغول به کارند و هیچگونه  تبدیل وضعیتی در خصوص موقعیت شغلی آنها صورت نگرفته است.

پست های مرتبط این دسته

تجمع اعتراضی دانشجویان پزشکی تهران و شیراز

rezan

تجمع کارگران بومی روستای سیساب

rezan

ادامه تجمع کارگران اخراجی مخابرات خوزستان

rezan

اعتراض کارگران پروژه راهسازی خاش به زاهدان

rezan

نارضایتی کارگران بخش تعمیرات راه‌آهن آذربایجان

rezan

تجمع کارکنان مخابرات خوزستان و گیلان

rezan