کومه له_سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران بازنشسته صنعت فولاد در شهرهای مختلف

کارگران بازنشسته صنعت فولاد روز دوشنبه 27 اردیبهشت ماه در اعتراض به سطح پایین حقوق و وضعیت نامناسب خدمات درمانی در تهران، اصفهان و چند شهر دیگر تجمع کردند.

کارگران بازنشسته صنعت فولاد در ادامه اعتراضات قبلی خود، این بار نیز در برابر صندوق بازنشستگان فولاد در محل زندگی خود، تجمع کردند. از جمله خواسته‌های کارگران بازنشسته صنعت فولاد، اصلاح احکام همسان‌سازی و برداشتن سقف، مکلف کردن دولت به اجرای تعهدات و پرداخت مطالبات قانونی بازنشستگان فولاد مطابق آیین‌نامه معتبر فولاد و پرداخت به موقع هزینه‌های درمانی بازنشستگان فولاد، از محل بودجه‌های سنواتی می‌باشد. آنها همچنین خواستار قرارداد درمانی برابر آیین‌نامه استخدامی و دستورالعمل‌های فولاد، بیمه عمر و حوادث برابر با دیگر واحدهای فولاد و بکارگیری فرزند بازنشستگان در ذوب‌آهن و شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد می‌باشند.

پست های مرتبط این دسته

جان باختن رفیق فرهاد شعبانی چهره نامدار جنبش کمونیستی و جنبش انقلابی کردستان

rezan

اعتصاب کارگران پروژه‌ای نیروگاه بیدخون

rezan

اعتراض کارگران شهرداری نورآباد ممسنی

rezan