کومه له_سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
ایران

تجمع کارگران تونل آزادراه منجیل به رشت

جمعی از کارگران تونل آزادراه منجیل به رشت، روز سه شنبه ۲ آذرماه، با برپایی تجمعی در محل کار خود، خواستار پرداخت مطالبات مزدی خود شدند.

کارگران تونل آزادراه منجیل به رشت که بالغ بر 200 نفر می باشند، می‌گویند آخرین حقوقی که دریافت کرده اند 5 ماه پیش بوده است، و علارغم پیگیری مداوم برای دریافت مطالباتشان، هنوز هیچ مسئولی پاسخگوی آنها در استان نبوده است. بی توجهی مسئولین به وصول معوقات مزدی این کارگران، که هر کدام از یک نقطه از کشور به رودبار سفر کرده‌اند، مشکلات زیادی را برای آن‌ها و خانواده‌هایشان ایجاد کرده است.

پست های مرتبط این دسته

نارضایتی کارگران کارخانه صدر فولاد خرم آباد

komalah

تجمع کارگران کارخانه شیر بردسکن

komalah

اعتراض کارگران شهرداری الوند

komalah

تجمع کارگران بازنشسته مجتمع هفت تپه

komalah

ادامه تجمع بازنشستگان فولاد اصفهان و خوزستان

komalah

نارضایتی خانواده جانباختگان هواپیمای اوکراینی

komalah