کومه له_سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
ایران

تجمع کارگران راه آهن جنوب شرق کشور

روز چهارشنبه 3 آذرماه جمعی از کارگران نگهداری راه‌آهن جنوب شرق کشور در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی خود اقدام به برگزاری تجمع کردند.

به گفته نماینده کارگران، بیش از سیصد نفر از کارگران حدود چهار سال تحت مسئولیت یکی از شرکت‌های پیمانکاری در ناحیه ریلی جنوب شرق مشغول به کار بوده‌اند اما از زمان خاتمه قرارداد خود با پیمانکار ، هنوز نتوانسته‌اند مطالبات معوقه خود را دریافت کنند. کارگران پیمانکاری خطوط ابنیه فنی جنوب شرق درباره پیگیری معوقات خود میگویند چندین ماه است پیگیر مطالبات معوقه خود هستند اما نه پیمانکار و نه مدیران شرکت راه‌آهن به عنوان کارفرمای اصلی مسئولیت پرداخت مطالبات کارگران را برعهده نمی‌گیرند.

پست های مرتبط این دسته

نارضایتی کارگران کارخانه صدر فولاد خرم آباد

komalah

تجمع کارگران کارخانه شیر بردسکن

komalah

اعتراض کارگران شهرداری الوند

komalah

تجمع کارگران بازنشسته مجتمع هفت تپه

komalah

ادامه تجمع بازنشستگان فولاد اصفهان و خوزستان

komalah

نارضایتی خانواده جانباختگان هواپیمای اوکراینی

komalah