کومه له_سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران راه آهن جنوب شرق کشور

کارگران راه آهن جنوب شرق کشور (شرکت تراورس)  روز شنبه 22 خرداد ماه برای چندمین بار با برپایی تجمع، اعتراضشان را نسبت به سطح نازل دستمزدها، عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل وعدم پرداخت بموقع حقوق، حق بیمه وپرداخت نکردن مطالبات دیگر و قراردادهای موقت سه ماهه، ابراز کردند.

این کارگران که تعدادشان به ٢٧۵ نفر میرسد می گویند “یکی از موانع تولید و ارائه خدمت، عدم امنیت شغلی کارگران و گسترش قراردادهای موقت است، علی رغم اینکه آن امور دارای ماهیت مستمر است اما قراردادهای نیروی انسانی شاغل به صورت سه ماهه منعقد می شود” به گفته کارگران معترض راه آهن، عدم واریز به موقع حق بیمه توسط برخی شرکتهای نگهداری باعث تاخیر در بازنشستگی و تحمیل هزینه های گزاف درمان برای پرسنل شده،کارگران نگهداری خط برای اخذ تسهیلات و ضمانت بانکی از طرف شرکتهای نگهداری حمایت نمیشوند و گواهی کسر حقوق که جزو حداقل خواسته های کارگران است از طرف شرکتها صادر نمیشود؛ همچنین عدم اجرای صحیح و دقیق طبقه بندی مشاغل یکی دیگر از مشکلات کارگران شرکتی جنوب شرق است که تا کنون محقق نشده است.

پست های مرتبط این دسته

تشدید تدابیر امنیتی در تعدادی از شهرهای خوزستان

komalah

تظاهرات در تبریز در حمایت از اعتراضات خوزستان

komalah

تجمع کارگران مخابرات آذربایجان شرقی

komalah