کومه له_سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران شرکتی شهرداری اصفهان

جمعی از کارگران شرکتی شهرداری اصفهان روز دوشنبه 24 آذرماه در اعتراض به  نداشتن امنیت شغلی اقدام به برگزاری تجمع کردند.

کارگران معترض با برپایی تجمع مقابل کتابخانه مرکزی شهرداری این شهر واقع در خیابان باغ گلدسته خواستار رسیدگی به وضعیت قراردادهای خود شدند. در جریان این تجمع معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان در میان تجمع کنندگان حاضر شده و به آنها وعده داد که به خواسته هایشان رسیدگی خواهد شد. به همین دلیل کارگران به طور موقت به تجمع خود پایان دادند و اعلام کردند در صورت عدم تحقق وعدها، دست به تجمع گسترده تری خواهند زد.

پست های مرتبط این دسته

ادامه اعتصاب و تجمع کارگران پالایشگاه ها، پتروشیمی ها و نیروگاه های کشور

rezan

تجمع کارگران کارخانه لاستیک پارس

rezan

تجمع کارگران شرکت سیمان سپاهان

rezan