کومه له_سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران شرکت سیمان سپاهان

کارگران شرکت سیمان سپاهان واقع در اصفهان روز سه شنبه 1 تیر ماه در اعتراض به عدم پرداخت کارانه و بهره وری در محل کار خود دست به تجمع زدند.

به گفته یکی از کارگران معترض پس از آنکه سپاه پاسداران مالک این کارخانه شد و سیمان سپاهان جزو  هلدینگ غدیر گردید، مالکان جدید، تمامی مزایای پرسنل را قطع کرده‌اند. به گفته این کارگر معترض، تاکنون چندین بار برای احقاق حقوق خود دست به تجمع و اعتراض زده اند این درحالی است که مالکان وابسته به سپاه، کارگران معترض را توسط حراست کارخانه، تهدید به اخراج نموده‌اند.

پست های مرتبط این دسته

تشدید تدابیر امنیتی در تعدادی از شهرهای خوزستان

komalah

تظاهرات در تبریز در حمایت از اعتراضات خوزستان

komalah

تجمع کارگران مخابرات آذربایجان شرقی

komalah