کومه له_سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران شرکت هفت تپه

کارگران شرکت هفت تپه از تمامی بخش‌ها، روز پنجشنبه 31 تیر ماه برای دهمین روز متوالی دست به اعتصاب زده و در محوطه این شرکت تجمع کردند.

بر اساس این گزارش، این کارگران اهم مطالباتشان را پرداخت حقوق معوقه خود، بازگشت به کار همکاران اخراجی و تعیین تکلیف وضعیت شرکت پس از اعلام لغو واگذاری، عنوان کردند. همچنین این کارگران با راهپیمایی در نزدیک این شرکت و سردادن شعارهای اعتراضی، با اعتراضات عمومی مردم خوزستان اعلام همبستگی کردند.

پست های مرتبط این دسته